KÉT SẮT HANMI

 • - 15 % Két sắt Hanmi HS - 52C
 • Két sắt Hanmi HS - 52C
 • 5,015,000đ
 • 5,900,000đ
 • Kích thước: 520 x 430 x 470 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • - 15 % Két sắt Hanmi HS - 60C
 • Két sắt Hanmi HS - 60C
 • 6,200,000đ
 • 7,300,000đ
 • Kích thước: 600 x 450 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 100 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 32C
 • Két sắt Hanmi HS - 32C
 • 3,150,000đ
 • 3,500,000đ
 • Kích thước: 320 x 400 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 40 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 32E
 • Két sắt Hanmi HS - 32E
 • 3,420,000đ
 • 3,800,000đ
 • Kích thước: 320 x 400 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 40 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 35C
 • Két sắt Hanmi HS - 35C
 • 3,465,000đ
 • 3,850,000đ
 • Kích thước: 350 x 430 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 52E
 • Két sắt Hanmi HS - 52E
 • 5,580,000đ
 • 6,200,000đ
 • Kích thước: 520 x 430 x 470 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 60E
 • Két sắt Hanmi HS - 60E
 • 6,840,000đ
 • 7,600,000đ
 • Kích thước: 600 x 450 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 100 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 63C
 • Két sắt Hanmi HS - 63C
 • 7,200,000đ
 • 8,000,000đ
 • Kích thước: 630 x 500 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 120 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 63E
 • Két sắt Hanmi HS - 63E
 • 7,560,000đ
 • 8,400,000đ
 • Kích thước: 630 x 500 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 120 (kg)
 • - 10 % Két sắt Hanmi HS - 75C
 • Két sắt Hanmi HS - 75C
 • 9,180,000đ
 • 10,200,000đ
 • Kích thước: 750 x 500 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 130 (kg)
 • - 8 % Két sắt Hanmi HD - 1000C
 • Két sắt Hanmi HD - 1000C
 • 15,916,000đ
 • 17,300,000đ
 • Kích thước: 1000 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 240 (kg)
 • - 5 % Két sắt Hanmi HS - 86C
 • Két sắt Hanmi HS - 86C
 • 11,305,000đ
 • 11,900,000đ
 • Kích thước: 860 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • - 5 % Két sắt Hanmi HS - 1700C
 • Két sắt Hanmi HS - 1700C
 • 40,280,000đ
 • 42,400,000đ
 • Kích thước: 1600 x 780 x 690 (mm)
  Trọng lượng: 810 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2030EN
 • Két sắt Hanmi HS - 2030EN
 • 2,100,000đ
 • Kích thước: 200 x 300 x 200 (mm)
  Trọng lượng: 8 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2535EN
 • Két sắt Hanmi HS - 2535EN
 • 2,300,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 250 (mm)
  Trọng lượng: 10 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2535ENL
 • Két sắt Hanmi HS - 2535ENL
 • 2,700,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 250 (mm)
  Trọng lượng: 10 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2340EN
 • Két sắt Hanmi HS - 2340EN
 • 2,800,000đ
 • Kích thước: 230 x 405 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2340ENL
 • Két sắt Hanmi HS - 2340ENL
 • 3,000,000đ
 • Kích thước: 230 x 405 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2535ENM
 • Két sắt Hanmi HS - 2535ENM
 • 3,300,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 250 (mm)
  Trọng lượng: 10 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 42C
 • Két sắt Hanmi HS - 42C
 • 3,500,000đ
 • Kích thước: 420 x 300 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 40 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 2340ENM
 • Két sắt Hanmi HS - 2340ENM
 • 3,600,000đ
 • Kích thước: 230 x 405 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 30E
 • Két sắt Hanmi HS - 30E
 • 3,700,000đ
 • Kích thước: 300 x 400 x 320 (mm)
  Trọng lượng: 30 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 42E
 • Két sắt Hanmi HS - 42E
 • 3,800,000đ
 • Kích thước: 420 x 300 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 40 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 45C
 • Két sắt Hanmi HS - 45C
 • 3,850,000đ
 • Kích thước: 450 x 330 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 45E
 • Két sắt Hanmi HS - 45E
 • 4,050,000đ
 • Kích thước: 450 x 330 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 35E
 • Két sắt Hanmi HS - 35E
 • 4,050,000đ
 • Kích thước: 350 x 430 x 335 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 49C
 • Két sắt Hanmi HS - 49C
 • 4,650,000đ
 • Kích thước: 490 x 350 x 370 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 49C
 • Két sắt Hanmi HS - 49C
 • 4,650,000đ
 • Kích thước: 490 x 350 x 370 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 37C
 • Két sắt Hanmi HS - 37C
 • 4,650,000đ
 • Kích thước: 370 x 470 x 370 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 49E
 • Két sắt Hanmi HS - 49E
 • 4,850,000đ
 • Kích thước: 490 x 350 x 370 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 37E
 • Két sắt Hanmi HS - 37E
 • 4,850,000đ
 • Kích thước: 370 x 470 x 370 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 52C
 • Két sắt Hanmi HS - 52C
 • 6,050,000đ
 • Kích thước: 520 x 430 x 470 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 75E
 • Két sắt Hanmi HS - 75E
 • 10,400,000đ
 • Kích thước: 750 x 500 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 130 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 86E
 • Két sắt Hanmi HS - 86E
 • 12,200,000đ
 • Kích thước: 860 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 100C
 • Két sắt Hanmi HS - 100C
 • 13,300,000đ
 • Kích thước: 1000 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 100E
 • Két sắt Hanmi HS - 100E
 • 13,600,000đ
 • Kích thước: 1000 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • Két sắt Hanmi HD - 860C
 • Két sắt Hanmi HD - 860C
 • 15,600,000đ
 • Kích thước: 860 x 580 x 503 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 120C
 • Két sắt Hanmi HS - 120C
 • 17,400,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x580 (mm)
  Trọng lượng: 280 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 120E
 • Két sắt Hanmi HS - 120E
 • 17,700,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x580 (mm)
  Trọng lượng: 280 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 140C
 • Két sắt Hanmi HS - 140C
 • 19,300,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 643 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 140E
 • Két sắt Hanmi HS - 140E
 • 19,600,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 643 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • Két sắt Hanmi HD - 1200C
 • Két sắt Hanmi HD - 1200C
 • 21,600,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 580 (mm)
  Trọng lượng: 310 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 160C
 • Két sắt Hanmi HS - 160C
 • 22,200,000đ
 • Kích thước: 1600 x 780 x 690 (mm)
  Trọng lượng: 460 (kg)
 • Két sắt Hanmi HS - 160E
 • Két sắt Hanmi HS - 160E
 • 22,500,000đ
 • Kích thước: 1600 x 780 x 690 (mm)
  Trọng lượng: 460 (kg)