Tủ sắt TU118-4D

Tủ sắt TU118-4D

Giá bán:  3,780,000 đ
Hotline HCM : 0917 296 776
CN Tân Bình : 0915 222 735
CN Quận 6 : 0972 061 097
CN Thủ Đức : 0917 654 691
CN Q.12 : 0917 888 042

MÃ SẢN PHẨM  KÍCH THƯỚC
 Rộng  x Sâu x Cao
MÔ TẢ -  CHẤT LIỆU 
TU118-4D 1180 x 407 x 915 Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động khoang ở giữa có 2 đợt di động. Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khoá dàn.

 

TỦ SẮT CÙNG LOẠI

  • Tủ sắt TU981
  • Tủ sắt TU981
  • 1,864,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU982
  • Tủ sắt TU982
  • 1,948,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU983
  • Tủ sắt TU983
  • 2,092,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU88S
  • Tủ sắt TU88S
  • 2,153,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU984
  • Tủ sắt TU984
  • 2,163,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU986
  • Tủ sắt TU986
  • 2,426,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU7F
  • Tủ sắt TU7F
  • 2,464,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU88G
  • Tủ sắt TU88G
  • 2,625,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU2F
  • Tủ sắt TU2F
  • 2,893,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU10F
  • Tủ sắt TU10F
  • 3,098,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU981-2K
  • Tủ sắt TU981-2K
  • 3,134,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K4N
  • Tủ sắt TU09K4N
  • 3,355,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K6N
  • Tủ sắt TU09K6N
  • 3,365,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09
  • Tủ sắt TU09
  • 3,371,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K3
  • Tủ sắt TU09K3
  • 3,465,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU984-2L
  • Tủ sắt TU984-2L
  • 3,486,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU983-2K
  • Tủ sắt TU983-2K
  • 3,486,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K2N
  • Tủ sắt TU09K2N
  • 3,491,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU88-4D
  • Tủ sắt TU88-4D
  • 3,536,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU982-2K
  • Tủ sắt TU982-2K
  • 3,539,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU3F
  • Tủ sắt TU3F
  • 3,612,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU88-7D
  • Tủ sắt TU88-7D
  • 3,623,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU07
  • Tủ sắt TU07
  • 3,696,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K2-SA
  • Tủ sắt TU09K2-SA
  • 3,759,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K4
  • Tủ sắt TU09K4
  • 3,759,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU118-4D
  • Tủ sắt TU118-4D
  • 3,780,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K2
  • Tủ sắt TU09K2
  • 3,780,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K6
  • Tủ sắt TU09K6
  • 3,906,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU08
  • Tủ sắt TU08
  • 3,906,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K3G
  • Tủ sắt TU09K3G
  • 4,027,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU15F
  • Tủ sắt TU15F
  • 4,043,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU118-7DB
  • Tủ sắt TU118-7DB
  • 4,137,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU4F
  • Tủ sắt TU4F
  • 4,174,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K3B
  • Tủ sắt TU09K3B
  • 4,242,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU983-3K
  • Tủ sắt TU983-3K
  • 4,305,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU984-3K
  • Tủ sắt TU984-3K
  • 4,530,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU981-3K
  • Tủ sắt TU981-3K
  • 4,562,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K3LCK
  • Tủ sắt TU09K3LCK
  • 4,578,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU982-3K
  • Tủ sắt TU982-3K
  • 4,662,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU118-12D
  • Tủ sắt TU118-12D
  • 4,851,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU986-3K
  • Tủ sắt TU986-3K
  • 5,129,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K5CK
  • Tủ sắt TU09K5CK
  • 5,158,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU118-21D
  • Tủ sắt TU118-21D
  • 5,240,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K2B
  • Tủ sắt TU09K2B
  • 6,127,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K4B
  • Tủ sắt TU09K4B
  • 6,332,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K6B
  • Tủ sắt TU09K6B
  • 6,452,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU985-4K
  • Tủ sắt TU985-4K
  • 6,689,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K2C
  • Tủ sắt TU09K2C
  • 6,720,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K4C
  • Tủ sắt TU09K4C
  • 7,607,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Tủ sắt TU09K6C
  • Tủ sắt TU09K6C
  • 8,350,000đ
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)