KÉT SẮT LEECO

 • - 20 % Két sắt LEECO CS
 • Két sắt LEECO CS
 • 5,200,000đ
 • 6,500,000đ
 • Kích thước: 424 x 405 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • - 15 % Két sắt LEECO SST
 • Két sắt LEECO SST
 • 4,957,200đ
 • 5,832,000đ
 • Kích thước: 344 x 433 x 512 (mm)
  Trọng lượng: 53 (kg)
 • - 10 % Két sắt LEECO 2D-201
 • Két sắt LEECO 2D-201
 • 52,990,000đ
 • 58,880,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 400 (kg)
 • - 8 % Két sắt LEECO 701
 • Két sắt LEECO 701
 • 16,730,000đ
 • 18,190,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 930 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • - 7 % Két sắt LEECO 2D-203
 • Két sắt LEECO 2D-203
 • 58,523,040đ
 • 62,928,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1810 (mm)
  Trọng lượng: 640 (kg)
 • - 5 % Két sắt LEECO ES-20
 • Két sắt LEECO ES-20
 • 7,569,000đ
 • 7,968,000đ
 • Kích thước: 422 x 458 x 518 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • - 5 % Két sắt LEECO PD20
 • Két sắt LEECO PD20
 • 11,012,400đ
 • 11,592,000đ
 • Kích thước: 344 x 436 x 785 (mm)
  Trọng lượng: 86 (kg)
 • - 5 % Két sắt LEECO 702
 • Két sắt LEECO 702
 • 20,890,000đ
 • 21,990,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LeeCo CS-XPL
 • Két sắt LeeCo CS-XPL
 • 5,658,000đ
 • Kích thước: 424 x 405 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt LeeCo SST-XPL
 • Két sắt LeeCo SST-XPL
 • 6,000,000đ
 • Kích thước: 344 x 429 x 512 (mm)
  Trọng lượng: 53 (kg)
 • Két sắt LeeCo SS-XPL
 • Két sắt LeeCo SS-XPL
 • 6,004,000đ
 • Kích thước: 448 x 433 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 53 (kg)
 • Két sắt LeeCo ES-20-XPL
 • Két sắt LeeCo ES-20-XPL
 • 8,486,000đ
 • Kích thước: 430 x 486 x 526 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • Két sắt LEECO SD
 • Két sắt LEECO SD
 • 10,356,000đ
 • Kích thước: 463 x 512 x 665 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • Két sắt LeeCo SD-XPL
 • Két sắt LeeCo SD-XPL
 • 10,902,000đ
 • Kích thước: 463 x 525 x 665 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • Két sắt LEECO 700
 • Két sắt LEECO 700
 • 14,715,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 760 (mm)
  Trọng lượng: 155 (kg)
 • Két sắt LEECO 700-XPL
 • Két sắt LEECO 700-XPL
 • 15,180,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 760 (mm)
  Trọng lượng: 155 (kg)
 • Két sắt LEECO 701-XPL
 • Két sắt LEECO 701-XPL
 • 16,836,000đ
 • Kích thước: 590x600x1276 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • Két sắt LEECO PD-50
 • Két sắt LEECO PD-50
 • 18,630,000đ
 • Kích thước: 463 x 512 x 901 (mm)
  Trọng lượng: 130 (kg)
 • Két sắt LEECO 702-XPL
 • Két sắt LEECO 702-XPL
 • 21,390,000đ
 • Kích thước: 590 x 593 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C-2D
 • Két sắt LEECO TB4C-2D
 • 23,874,000đ
 • Kích thước: 512 x 755 x 825 (mm)
  Trọng lượng: 145 (kg)
 • Két sắt LEECO PD-100
 • Két sắt LEECO PD-100
 • 25,392,000đ
 • Kích thước: 590 x 584 x 1110 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LEECO PD-125
 • Két sắt LEECO PD-125
 • 30,912,000đ
 • Kích thước: 590 x 584 x 1127 (mm)
  Trọng lượng: 330 (kg)
 • Két sắt LEECO 703
 • Két sắt LEECO 703
 • 30,912,000đ
 • Kích thước: 750 x 692 x 1300 (mm)
  Trọng lượng: 375 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C - 3D
 • Két sắt LEECO TB4C - 3D
 • 32,292,000đ
 • Kích thước: 590x 593x 1189 (mm)
  Trọng lượng: 236 (kg)
 • Két sắt LEECO 704
 • Két sắt LEECO 704
 • 35,052,000đ
 • Kích thước: 750 x 692 x 1448 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C - 4D
 • Két sắt LEECO TB4C - 4D
 • 37,120,000đ
 • Kích thước: 590 x 593 x 1549 (mm)
  Trọng lượng: 330 (kg)
 • Két sắt LEECO 2D-202
 • Két sắt LEECO 2D-202
 • 54,510,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1570 (mm)
  Trọng lượng: 550 (kg)