KÉT SẮT HONEYWELL

 • - 5 % Két sắt Honeywell 5705
 • Két sắt Honeywell 5705
 • 2,850,000đ
 • 3,000,000đ
 • Kích thước: 188 x 440 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 10 (kg)
 • Két sắt Honeywell 5110
 • Két sắt Honeywell 5110
 • 1,890,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 258 (mm)
  Trọng lượng: 9.4 (kg)
 • Két sắt Honeywell 5115
 • Két sắt Honeywell 5115
 • 3,290,000đ
 • Kích thước: 205 x 495 x 400 (mm)
  Trọng lượng: 15.2 (kg)
 • Két sắt Honeywell 5706
 • Két sắt Honeywell 5706
 • 3,400,000đ
 • Kích thước: 255 x 439 x 375 (mm)
  Trọng lượng: 12.3 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2101
 • Két sắt Honeywell 2101
 • 3,850,000đ
 • Kích thước: 323 x 395 x 375 (mm)
  Trọng lượng: 34 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2102
 • Két sắt Honeywell 2102
 • 4,250,000đ
 • Kích thước: 360 x 475 x 365 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2111
 • Két sắt Honeywell 2111
 • 4,490,000đ
 • Kích thước: 323 x 395 x 375 (mm)
  Trọng lượng: 34 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2112
 • Két sắt Honeywell 2112
 • 4,890,000đ
 • Kích thước: 360 x 475 x 365 (mm)
  Trọng lượng: 50 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2105
 • Két sắt Honeywell 2105
 • 5,790,000đ
 • Kích thước: 475 x 428 x 475 (mm)
  Trọng lượng: 67 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2115
 • Két sắt Honeywell 2115
 • 6,450,000đ
 • Kích thước: 475 x 428 x 475 (mm)
  Trọng lượng: 67 (kg)
 • Két sắt Honeywell 5911
 • Két sắt Honeywell 5911
 • 7,990,000đ
 • Kích thước: 514 x 356 x 385 (mm)
  Trọng lượng: 34.5 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2605
 • Két sắt Honeywell 2605
 • 9,100,000đ
 • Kích thước: 450 x 370 x 513 (mm)
  Trọng lượng: 51.2 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2106
 • Két sắt Honeywell 2106
 • 11,450,000đ
 • Kích thước: 750 x 497 x 540 (mm)
  Trọng lượng: 136 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2116
 • Két sắt Honeywell 2116
 • 12,100,000đ
 • Kích thước: 750 x 497 x 540 (mm)
  Trọng lượng: 136 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2108
 • Két sắt Honeywell 2108
 • 14,750,000đ
 • Kích thước: 800 x 595 x 560 (mm)
  Trọng lượng: 173 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2118
 • Két sắt Honeywell 2118
 • 15,400,000đ
 • Kích thước: 800 x 595 x 560 (mm)
  Trọng lượng: 173 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2020
 • Két sắt Honeywell 2020
 • 20,800,000đ
 • Kích thước: 1204 x 600 x 573 (mm)
  Trọng lượng: 260 (kg)
 • Két sắt Honeywell 2120
 • Két sắt Honeywell 2120
 • 21,500,000đ
 • Kích thước: 1204 x 600 x 573 (mm)
  Trọng lượng: 260 (kg)