KÉT SẮT PHILIPS VÂN TAY HÀ LAN

 • - 18 % Két sắt Philips để đầu giường SBX301
 • Két sắt Philips để đầu giường SBX301
 • 18,040,000đ
 • 22,000,000đ
 • Kích thước: 430 x 380 x 500 (mm)
  Trọng lượng: 36 (kg)
 • - 18 % Két sắt Philips SBX702 - ABX (196kg)
 • Két sắt Philips SBX702 - ABX (196kg)
 • 196,699,672đ
 • 187,500,000đ
 • Kích thước: 1000 x 600 x 520 (mm)
  Trọng lượng: 196 (kg)
 • - 18 % Két sắt Philips SBX702 - CBX (234kg)
 • Két sắt Philips SBX702 - CBX (234kg)
 • 220,725,672đ
 • 216,800,000đ
 • Kích thước: 1200 x 630 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 234 (kg)
 • - 15 % Két sắt Philips SBX01 mini vân tay
 • Két sắt Philips SBX01 mini vân tay
 • 9,095,000đ
 • 10,700,000đ
 • Kích thước: 193 x 290 x 412 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 15 % Két sắt PhilipsSBX 601 - 5B0
 • Két sắt PhilipsSBX 601 - 5B0
 • 27,200,000đ
 • 32,000,000đ
 • Kích thước: 400 x 360 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 67.7 (kg)
 • - 12 % Két sắt Philips SBX 601 - 6B0
 • Két sắt Philips SBX 601 - 6B0
 • 33,176,000đ
 • 37,700,000đ
 • Kích thước: 430 x 390 x 650 (mm)
  Trọng lượng: 84 (kg)
 • - 12 % Két sắt Philips SBX 601 - 8B0
 • Két sắt Philips SBX 601 - 8B0
 • 44,352,000đ
 • 50,400,000đ
 • Kích thước: 500 x 460 x 850 (mm)
  Trọng lượng: 123 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX 601 - 4B0
 • Két sắt Philips SBX 601 - 4B0
 • 21,510,000đ
 • 23,900,000đ
 • Kích thước: 380 x 360 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 29.5 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX701 - 4B0
 • Két sắt Philips SBX701 - 4B0
 • 28,350,000đ
 • 31,500,000đ
 • Kích thước: 430 x 380 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 60 (kg)
 • - 10 % Két sắt PhilipsSBX SBX 601 - 7B0
 • Két sắt PhilipsSBX SBX 601 - 7B0
 • 39,150,000đ
 • 43,500,000đ
 • Kích thước: 480 x 430 x 750 (mm)
  Trọng lượng: 106 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX701 - 5B0
 • Két sắt Philips SBX701 - 5B0
 • 42,570,000đ
 • 47,300,000đ
 • Kích thước: 430 x 550 x 400 (mm)
  Trọng lượng: 88 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX701 - 6B0
 • Két sắt Philips SBX701 - 6B0
 • 49,770,000đ
 • 55,300,000đ
 • Kích thước: 450 x 420 x 650 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX701 - 7B0
 • Két sắt Philips SBX701 - 7B0
 • 55,800,000đ
 • 62,000,000đ
 • Kích thước: 500 x 460 x 750 (mm)
  Trọng lượng: 131 (kg)
 • - 10 % Két sắt Philips SBX701 -8B0
 • Két sắt Philips SBX701 -8B0
 • 66,060,000đ
 • 73,400,000đ
 • Kích thước: 530 x 480 x 850 (mm)
  Trọng lượng: 150 (kg)