KÉT SẮT KHÁCH SẠN DONG SUNG

 • - 25 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300
 • 1,875,000đ
 • 2,500,000đ
 • Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)
  Trọng lượng: 14 (kg)
 • - 21 % Két Heo Mini DS22
 • Két Heo Mini DS22
 • 695,000đ
 • 880,000đ
 • Kích thước: 220 x 180 x 180 (mm)
  Trọng lượng: 9 (kg)
 • - 21 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS20 LAPTOP
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS20 LAPTOP
 • 1,975,000đ
 • 2,500,000đ
 • Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 20 % Két Heo Mini DS22
 • Két Heo Mini DS22
 • 704,000đ
 • 880,000đ
 • Kích thước: 220 x 180 x 180 (mm)
  Trọng lượng: 9 (kg)
 • - 20 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS20K LAPTOP
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS20K LAPTOP
 • 2,160,000đ
 • 2,700,000đ
 • Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 20 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS20 Laptop tự động
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS20 Laptop tự động
 • 2,440,000đ
 • 3,050,000đ
 • Kích thước: 200x420x350 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 20 % Két sắt Dong Sung DS5020CVG
 • Két sắt Dong Sung DS5020CVG
 • 2,800,000đ
 • 3,500,000đ
 • Kích thước: 462 x 412 x 507 (mm)
  Trọng lượng: 36 (kg)
 • - 20 % Két sắt Dong Sung DS5020VTOC
 • Két sắt Dong Sung DS5020VTOC
 • 4,800,000đ
 • 6,000,000đ
 • Kích thước: 465 x 420 x 507 (mm)
  Trọng lượng: 40 (kg)
 • - 18 % Két sắt Dong Sung DS-200K LAPTOP
 • Két sắt Dong Sung DS-200K LAPTOP
 • 2,130,000đ
 • 2,600,000đ
 • Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 15 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS25 Laptop tự động
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS25 Laptop tự động
 • 2,500,000đ
 • 2,950,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • - 10 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220K
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220K
 • 1,800,000đ
 • 2,000,000đ
 • Kích thước: 220 x 320 x 210 (mm)
  Trọng lượng: 8 (kg)
 • - 5 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220
 • 1,805,000đ
 • 1,900,000đ
 • Kích thước: 220 x 320 x 210 (mm)
  Trọng lượng: 9 (kg)
 • - 5 % Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250
 • 2,090,000đ
 • 2,200,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220LK
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-220LK
 • 2,050,000đ
 • Kích thước: 220 x 320 x 210 (mm)
  Trọng lượng: 9 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250K
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250K
 • 2,300,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-25K
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-25K
 • 2,300,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250L
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250L
 • 2,400,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 250 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250LK
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-250LK
 • 2,500,000đ
 • Kích thước: 250 x 350 x 250 (mm)
  Trọng lượng: 12 (kg)
 • Két sắt Dong Sung DS-200L Laptop
 • Két sắt Dong Sung DS-200L Laptop
 • 2,600,000đ
 • Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)
  Trọng lượng: 11 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300L
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300L
 • 2,600,000đ
 • Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)
  Trọng lượng: 14 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300K
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300K
 • 2,600,000đ
 • Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)
  Trọng lượng: 14 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300LK
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-300LK
 • 2,700,000đ
 • Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)
  Trọng lượng: 14 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230
 • 2,750,000đ
 • Kích thước: 230 x 450 x 380 (mm)
  Trọng lượng: 16 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230K
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230K
 • 2,850,000đ
 • Kích thước: 230 x 450 x 380 (mm)
  Trọng lượng: 16 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230L
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230L
 • 3,050,000đ
 • Kích thước: 230 x 450 x 380 (mm)
  Trọng lượng: 16 (kg)
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230LK
 • Két sắt khách sạn Dong Sung DS-230LK
 • 3,150,000đ
 • Kích thước: 230 x 450 x 380 (mm)
  Trọng lượng: 16 (kg)