KÉT SẮT XUẤT KHẨU MỸ

 • DongSung US39
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US39
 • 5,852,000đ
 • Kích thước: 390 x 470 x 440 (mm)
  Trọng lượng: 115 (kg)
 • DongSung US45
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US45
 • 7,647,000đ
 • Kích thước: 450 x 500 x 470 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • DongSung US53
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US53
 • 7,647,000đ
 • Kích thước: 530 x 420 x 470 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • DongSung US55
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US55
 • 9,801,000đ
 • Kích thước: 550 x 480 x 495 (mm)
  Trọng lượng: 170 (kg)
 • DongSung US65
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US65
 • 11,253,000đ
 • Kích thước: 650 x 550 x 595 (mm)
  Trọng lượng: 265 (kg)
 • DongSung US80
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US80
 • 12,947,000đ
 • Kích thước: 800 x 600 x 595 (mm)
  Trọng lượng: 320 (kg)
 • DongSung US100
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US100
 • 14,266,000đ
 • Kích thước: 1000 x 600 x 595 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • DongSung US120
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US120
 • 18,150,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 645 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • DongSung US140
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US140
 • 20,350,000đ
 • Kích thước: 1400 x 650 x 645 (mm)
  Trọng lượng: 650 (kg)
 • DongSung US160
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US160
 • 26,136,000đ
 • Kích thước: 1600 x 800 x 745 (mm)
  Trọng lượng: 765 (kg)
 • DongSung US1700
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US1700
 • 38,280,000đ
 • Kích thước: 1580 x 880 x 430 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • DongSung US1850
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US1850
 • 38,280,000đ
 • Kích thước: 1850 x 980 x 615 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • DongSung US1700N
 • Két sắt xuất khẩu Mỹ DongSung US1700N
 • 44,000,000đ
 • Kích thước: 1700 x 1000 x 745 (mm)
  Trọng lượng: 1000 (kg)