ARGUS ESTI(CN-Đức)

Máy soi tiền ARGUS ESTI(CN-Đức)

Giá bán:  2,420,000 đ
Trường Chinh : 028 38 117 781
Hotline HCM : 0917 296 776

Tính năng kỹ thuật và công dụng:

- Sản phẩm siêu bền, kiểm tra cả bó.

- Một bóng tím đôi + 1 kính lọc bảo vệ da tay.

- Một bóng trắng đôi soi hình  chìm kiểm tra tiền siêu giả. Soi cả hoá đơn