ARGUS ESTI(CN-Đức)

Máy soi tiền ARGUS ESTI(CN-Đức)

Giá bán:  2,420,000 đ
Hotline HCM : 0917 296 776
Trường Chinh : 0915 514 334
Hà Nội .Hai Bà Trưng : 0915 222 735
Hotline Hà Nội : 0978 618 977
Hotline Đà Nẵng : 0911 299 220

Tính năng kỹ thuật và công dụng:

- Sản phẩm siêu bền, kiểm tra cả bó.

- Một bóng tím đôi + 1 kính lọc bảo vệ da tay.

- Một bóng trắng đôi soi hình  chìm kiểm tra tiền siêu giả. Soi cả hoá đơn

Banner két sắt DongSung

Banner két sắt DongSung