KÉT SẮT LEECO

 • - 20 % Két sắt LEECO SST
 • Két sắt LEECO SST
 • 3,888,000đ
 • 4,860,000đ
 • Kích thước: 344 x 433 x 512 (mm)
  Trọng lượng: 53 (kg)
 • Két sắt LEECO CS-B
 • Két sắt LEECO CS-B
 • 4,374,000đ
 • Kích thước: 424 x 405 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt LEECO CS
 • Két sắt LEECO CS
 • 4,374,000đ
 • Kích thước: 424 x 405 x 372 (mm)
  Trọng lượng: 45 (kg)
 • Két sắt LEECO SST-B
 • Két sắt LEECO SST-B
 • 4,860,000đ
 • Kích thước: 344 x 433 x 512 (mm)
  Trọng lượng: 53 (kg)
 • Két sắt LEECO ES-20B
 • Két sắt LEECO ES-20B
 • 6,696,000đ
 • Kích thước: 422 x 458 x 518 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • Két sắt LEECO ES-20
 • Két sắt LEECO ES-20
 • 6,696,000đ
 • Kích thước: 422 x 458 x 518 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • Két sắt LEECO SD-B
 • Két sắt LEECO SD-B
 • 8,630,000đ
 • Kích thước: 463 x 512 x 665 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • Két sắt LEECO SD
 • Két sắt LEECO SD
 • 8,630,000đ
 • Kích thước: 463 x 512 x 665 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • Két sắt LEECO 700
 • Két sắt LEECO 700
 • 11,600,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 760 (mm)
  Trọng lượng: 155 (kg)
 • Két sắt LEECO 700B
 • Két sắt LEECO 700B
 • 11,600,000đ
 • Kích thước: 590 x 593 x 760 (mm)
  Trọng lượng: 155 (kg)
 • Két sắt LEECO PD20
 • Két sắt LEECO PD20
 • 12,500,000đ
 • Kích thước: 344 x 436 x 785 (mm)
  Trọng lượng: 86 (kg)
 • Két sắt LEECO 701
 • Két sắt LEECO 701
 • 12,600,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 930 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • Két sắt LEECO 701-B
 • Két sắt LEECO 701-B
 • 12,600,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 930 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • Két sắt LEECO 700-XPL
 • Két sắt LEECO 700-XPL
 • 13,100,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 760 (mm)
  Trọng lượng: 155 (kg)
 • Két sắt LEECO 701-XPL
 • Két sắt LEECO 701-XPL
 • 13,700,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • Két sắt LEECO PD-50
 • Két sắt LEECO PD-50
 • 15,250,000đ
 • Kích thước: 463 x 512 x 901 (mm)
  Trọng lượng: 130 (kg)
 • Két sắt LEECO 702
 • Két sắt LEECO 702
 • 16,300,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LEECO 702-B
 • Két sắt LEECO 702-B
 • 16,300,000đ
 • Kích thước: 590 x 590 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LEECO 702-XPL
 • Két sắt LEECO 702-XPL
 • 17,000,000đ
 • Kích thước: 590 x 593 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C-2D
 • Két sắt LEECO TB4C-2D
 • 20,280,000đ
 • Kích thước: 512 x 755 x 825 (mm)
  Trọng lượng: 145 (kg)
 • Két sắt LEECO PD-100
 • Két sắt LEECO PD-100
 • 20,700,000đ
 • Kích thước: 590 x 584 x 1110 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • Két sắt LEECO 703
 • Két sắt LEECO 703
 • 24,500,000đ
 • Kích thước: 750 x 692 x 1300 (mm)
  Trọng lượng: 375 (kg)
 • Két sắt LEECO LEECO PD-125
 • Két sắt LEECO LEECO PD-125
 • 24,800,000đ
 • Kích thước: 590 x 584 x 1127 (mm)
  Trọng lượng: 330 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C - 3D
 • Két sắt LEECO TB4C - 3D
 • 26,100,000đ
 • Kích thước: 590x 593x 1189 (mm)
  Trọng lượng: 236 (kg)
 • Két sắt LEECO 704
 • Két sắt LEECO 704
 • 27,800,000đ
 • Kích thước: 750 x 692 x 1448 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • Két sắt LEECO 705
 • Két sắt LEECO 705
 • 30,890,000đ
 • Kích thước: 750 x 692 x 1750 (mm)
  Trọng lượng: 493 (kg)
 • Két sắt LEECO TB4C - 4D
 • Két sắt LEECO TB4C - 4D
 • 31,475,000đ
 • Kích thước: 590 x 593 x 1549 (mm)
  Trọng lượng: 330 (kg)
 • Két sắt LEECO 2D-201
 • Két sắt LEECO 2D-201
 • 41,600,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1270 (mm)
  Trọng lượng: 400 (kg)
 • Két sắt LEECO 2D-202
 • Két sắt LEECO 2D-202
 • 44,560,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1570 (mm)
  Trọng lượng: 550 (kg)
 • Két sắt LEECO 2D-203
 • Két sắt LEECO 2D-203
 • 51,000,000đ
 • Kích thước: 1042 x 687 x 1810 (mm)
  Trọng lượng: 640 (kg)