KÉT SẮT HÒA PHÁT

 • - 5 % KA 40
 • Két sắt Hòa Phát KA 40
 • 1,970,000đ
 • 2,080,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 5 % KA 54
 • Két sắt Hòa Phát KA 54
 • 2,280,000đ
 • 2,400,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 5 % KS 50N
 • Két sắt Hòa Phát KS 50N
 • 2,612,500đ
 • 2,750,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 5 % KS 35N-DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 35N-DT
 • 2,669,500đ
 • 2,810,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 5 % KS 50N-DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 50N-DT
 • 2,916,500đ
 • 3,070,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 3 % KS 35D
 • Két sắt Hòa Phát KS 35D
 • 2,454,100đ
 • 2,530,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 3 % KS 35N
 • Két sắt Hòa Phát KS 35N
 • 2,454,100đ
 • 2,530,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 3 % KS 90K1C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 90K1C1
 • 3,647,200đ
 • 3,760,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 22
 • Két sắt Hòa Phát KA 22
 • 1,860,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 22V
 • Két sắt Hòa Phát KA 22V
 • 1,910,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA22DT
 • Két sắt Hòa Phát KA22DT
 • 2,100,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 40V
 • Két sắt Hòa Phát KA 40V
 • 2,140,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA40DT
 • Két sắt Hòa Phát KA40DT
 • 2,200,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KKS- 01
 • Két sắt Hòa Phát KKS- 01
 • 2,290,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 54V
 • Két sắt Hòa Phát KA 54V
 • 2,460,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KKS- 02
 • Két sắt Hòa Phát KKS- 02
 • 2,480,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA54DT
 • Két sắt Hòa Phát KA54DT
 • 2,700,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KKS- 03
 • Két sắt Hòa Phát KKS- 03
 • 2,700,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 50D
 • Két sắt Hòa Phát KS 50D
 • 2,750,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 72
 • Két sắt Hòa Phát KA 72
 • 2,890,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 72V
 • Két sắt Hòa Phát KA 72V
 • 2,950,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 100
 • Két sắt Hòa Phát KA 100
 • 3,230,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 100V
 • Két sắt Hòa Phát KA 100V
 • 3,290,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KT 36
 • Két sắt Hòa Phát KT 36
 • 3,470,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • Fortune S100
 • Két sắt Hòa Phát Fortune S100
 • 3,900,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KT 66
 • Két sắt Hòa Phát KT 66
 • 3,900,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 90K1DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 90K1DT
 • 4,060,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS110 màu hồng
 • Két sắt Hòa Phát KS110 màu hồng
 • 4,140,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 110K1C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 110K1C1
 • 4,140,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KT 88
 • Két sắt Hòa Phát KT 88
 • 4,260,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • Fortune S120
 • Két sắt Hòa Phát Fortune S120
 • 4,510,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 110K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 110K2C1
 • 4,670,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 110K1DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 110K1DT
 • 4,690,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 50T2 K1C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 50T2 K1C1
 • 5,400,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 135 K1C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 135 K1C1
 • 5,560,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 135 K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 135 K2C1
 • 5,720,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 135K1-DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 135K1-DT
 • 6,120,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 181
 • Két sắt Hòa Phát KA 181
 • 6,470,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 181V
 • Két sắt Hòa Phát KA 181V
 • 6,530,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 168K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 168K2C1
 • 7,110,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 168K1DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 168K1DT
 • 7,500,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 190K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 190K2C1
 • 7,700,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 190K1DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 190K1DT
 • 8,090,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 50T4 K1C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 50T4 K1C1
 • 9,000,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 250K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 250K2C1
 • 10,260,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KA 320
 • Két sắt Hòa Phát KA 320
 • 10,400,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 250K1-DT
 • Két sắt Hòa Phát KS 250K1-DT
 • 10,580,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 320 K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 320 K2C1
 • 14,580,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 400 K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 400 K2C1
 • 17,720,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • KS 500K2C1
 • Két sắt Hòa Phát KS 500K2C1
 • 21,520,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)