KÉT SẮT VDH

 • VDH SMALLSTRONGDOOR
 • Két sắt VDH VDH SMALLSTRONGDOOR
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH kiên cố VSDII-SP
 • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH kiên cố VSDII-SP2
 • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP2
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH EURO I-55
 • Két sắt VDH VDH EURO I-55
 • đ
 • Kích thước: 550 x 500 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • VDH DEPOSIT-SAFES2
 • Két sắt VDH VDH DEPOSIT-SAFES2
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH DATA-SAFES100
 • Két sắt VDH VDH DATA-SAFES100
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH KEYSAFES-100
 • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-100
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH KEYSAFES-40
 • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-40
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH EURO I-120
 • Két sắt VDH VDH EURO I-120
 • đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 550 (kg)
 • KVDH II-160C
 • Két sắt VDH KVDH II-160C
 • đ
 • Kích thước: 1600 x 720 x 570 (mm)
  Trọng lượng: 310 (kg)
 • VDH EURO I-140
 • Két sắt VDH VDH EURO I-140
 • đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
  Trọng lượng: 700 (kg)
 • VDH EURO I-100
 • Két sắt VDH VDH EURO I-100
 • đ
 • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 420 (kg)
 • VDH K-1500
 • Két sắt VDH VDH K-1500
 • đ
 • Kích thước: 1930 x 1530 x 985 (mm)
  Trọng lượng: 1500 (kg)
 • VDH WEAPONSAFESA
 • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFESA
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH WEAPONSAFE
 • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFE
 • đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH S2-35
 • Két sắt VDH VDH S2-35
 • 4,400,000đ
 • Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
  Trọng lượng: 115 (kg)
 • VDH I-32
 • Két sắt VDH VDH I-32
 • 4,990,000đ
 • Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
  Trọng lượng: 100 (kg)
 • VDH I-44
 • Két sắt VDH VDH I-44
 • 5,100,000đ
 • Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
  Trọng lượng: 110 (kg)
 • VDH K80
 • Két sắt VDH VDH K80
 • 5,302,000đ
 • Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • VDH S2-50
 • Két sắt VDH VDH S2-50
 • 5,740,000đ
 • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • VDH S2-42
 • Két sắt VDH VDH S2-42
 • 5,740,000đ
 • Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 160 (kg)
 • VDH I-50
 • Két sắt VDH VDH I-50
 • 6,510,000đ
 • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 160 (kg)
 • VDH K110N
 • Két sắt VDH VDH K110N
 • 6,798,000đ
 • Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 110 (kg)
 • VDH K110D
 • Két sắt VDH VDH K110D
 • 6,798,000đ
 • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 110 (kg)
 • VDH S2-55
 • Két sắt VDH VDH S2-55
 • 7,320,000đ
 • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 170 (kg)
 • VDH I-55
 • Két sắt VDH VDH I-55
 • 8,250,000đ
 • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • VDH S2-65
 • Két sắt VDH VDH S2-65
 • 8,420,000đ
 • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 265 (kg)
 • VDH K140
 • Két sắt VDH VDH K140
 • 8,580,000đ
 • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • VDH I-65
 • Két sắt VDH VDH I-65
 • 9,500,000đ
 • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • VDH S2-80
 • Két sắt VDH VDH S2-80
 • 9,730,000đ
 • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 320 (kg)
 • VDH K200
 • Két sắt VDH VDH K200
 • 9,900,000đ
 • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 200 (kg)
 • VDH S2-100
 • Két sắt VDH VDH S2-100
 • 10,620,000đ
 • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 380 (kg)
 • VDH I-80
 • Két sắt VDH VDH I-80
 • 11,020,000đ
 • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 360 (kg)
 • VDH K250
 • Két sắt VDH VDH K250
 • 11,550,000đ
 • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • VDH K300
 • Két sắt VDH VDH K300
 • 12,540,000đ
 • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH S2-120
 • Két sắt VDH VDH S2-120
 • 13,040,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • VDH GTS-50TOP
 • Két sắt VDH VDH GTS-50TOP
 • 13,860,000đ
 • Kích thước: 670 x 500 x 420 (mm)
  Trọng lượng: 90 (kg)
 • VDH S2-140
 • Két sắt VDH VDH S2-140
 • 14,690,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
  Trọng lượng: 650 (kg)
 • VDH I-120
 • Két sắt VDH VDH I-120
 • 14,760,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 540 (kg)
 • VDH K500
 • Két sắt VDH VDH K500
 • 15,400,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 500 (kg)
 • VDH I-140
 • Két sắt VDH VDH I-140
 • 15,690,000đ
 • Kích thước: 1400 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 580 (kg)
 • VDH EURO I-70
 • Két sắt VDH VDH EURO I-70
 • 15,860,000đ
 • Kích thước: 700 x 550 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 370 (kg)
 • VDH I-140BA
 • Két sắt VDH VDH I-140BA
 • 16,610,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
  Trọng lượng: 690 (kg)
 • VDH S2-160
 • Két sắt VDH VDH S2-160
 • 16,830,000đ
 • Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
  Trọng lượng: 765 (kg)
 • VDH EURO I-80
 • Két sắt VDH VDH EURO I-80
 • 17,180,000đ
 • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 425 (kg)
 • VDH RX-50
 • Két sắt VDH VDH RX-50
 • 18,500,000đ
 • Kích thước: 801 x 550 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 280 (kg)
 • VDH EURO I-90
 • Két sắt VDH VDH EURO I-90
 • 18,700,000đ
 • Kích thước: 900 x 600 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 475 (kg)
 • VDH I-160
 • Két sắt VDH VDH I-160
 • 18,990,000đ
 • Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
  Trọng lượng: 850 (kg)
 • VDH EURO I-110
 • Két sắt VDH VDH EURO I-110
 • 20,180,000đ
 • Kích thước: 1100 x 660 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 600 (kg)
 • VDH EURO II-95
 • Két sắt VDH VDH EURO II-95
 • 21,850,000đ
 • Kích thước: 950 x 650 x 750 (mm)
  Trọng lượng: 650 (kg)
 • VDH II-170DDC
 • Két sắt VDH VDH II-170DDC
 • 22,000,000đ
 • Kích thước: 1700 x 1000 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • VDH II-177DDC
 • Két sắt VDH VDH II-177DDC
 • 22,000,000đ
 • Kích thước: 1850 x 9800 x 570 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • VDH EURO I-130
 • Két sắt VDH VDH EURO I-130
 • 22,030,000đ
 • Kích thước: 1300 x 650 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 700 (kg)
 • VDH K-576
 • Két sắt VDH VDH K-576
 • 23,000,000đ
 • Kích thước: 1850 x 980 x 570 (mm)
  Trọng lượng: 320 (kg)
 • VDH EURO II-115
 • Két sắt VDH VDH EURO II-115
 • 23,400,000đ
 • Kích thước: 1150 x 700 x 800 (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH I-170DDB
 • Két sắt VDH VDH I-170DDB
 • 23,850,000đ
 • Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
  Trọng lượng: 960 (kg)
 • VDH 2-170DDB
 • Két sắt VDH VDH 2-170DDB
 • 25,500,000đ
 • Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
  Trọng lượng: 1020 (kg)
 • VDH EURO I-150
 • Két sắt VDH VDH EURO I-150
 • 25,680,000đ
 • Kích thước: 1500 x 700 x 600 (mm)
  Trọng lượng: 850 (kg)
 • VDH II-190DDB
 • Két sắt VDH VDH II-190DDB
 • 25,870,000đ
 • Kích thước: (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH EURO I-65
 • Két sắt VDH VDH EURO I-65
 • 25,980,000đ
 • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
  Trọng lượng: 280 (kg)
 • VDH EURO II-135
 • Két sắt VDH VDH EURO II-135
 • 26,620,000đ
 • Kích thước: 1350 x 700 x 800 (mm)
  Trọng lượng: 900 (kg)
 • VDH VSDII - 1800X800
 • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X800
 • 40,400,000đ
 • Kích thước: 1965 x 1025 x 300 (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH VSDII - 1800X900
 • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X900
 • 47,500,000đ
 • Kích thước: 1965 x 1125 x 300 (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • VDH VSDII - 2000X1000
 • Két sắt VDH VDH VSDII - 2000X1000
 • 58,000,000đ
 • Kích thước: 2165 x 1225 x 350 (mm)
  Trọng lượng: (kg)