Két sắt VDH VDH K110D

Két sắt VDH VDH K110D

Hotline HCM : 0917 296 776
Cửa Hàng Cộng hòa : 0917 575 675
CN Tân Bình : 0914 179 220
CN Quận 6 : 0972 061 097
CN Hà Nội : 0915 222 735
CN Q.12 : 0917 654 691
CN Long Thành : 0917 575 675
TÊN TRỌNG LƯỢNG (Kg) KÍCH THƯỚC MÔ TẢ - CHẤT LIỆU CHÍNH
NGOÀI TRONG
Cao Rộng Sâu Cao Rộng Sâu
VDH K110D 110
500
420
450
380
300
280
 -Khoá cơ có đổi mã
- Thép, hợp kim siêu bền- Màu: Trắng- Dung tích: 32 lít (1 ngăn)
- Khoá: lắp 1 khoá mã số tổ hợp VDH SAFES (Hà Lan)
- Xuất xứ: Hà Lan

 

KÉT SẮT VDH CÙNG LOẠI

  • Két sắt VDH EURO II-180
  • Két sắt VDH EURO II-180
  • Kích thước: 1840 x 880 x 740 (mm)
    Trọng lượng: 1110 (kg)
  • Két sắt VDH EURO II-160
  • Két sắt VDH EURO II-160
  • Kích thước: 1600 x 750 x 650 (mm)
    Trọng lượng: 800 (kg)
  • Két sắt VDH EURO II-140
  • Két sắt VDH EURO II-140
  • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
    Trọng lượng: 710 (kg)
  • Két sắt VDH EURO II-120
  • Két sắt VDH EURO II-120
  • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 540 (kg)
  • Két sắt VDH EURO II-80
  • Két sắt VDH EURO II-80
  • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 340 (kg)
  • Két sắt VDH EURO II-65
  • Két sắt VDH EURO II-65
  • Kích thước: 650 x 570 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 275 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-70
  • Két sắt VDH VDH EURO I-70
  • Kích thước: 700 x 550 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 370 (kg)
  • Két sắt VDH VDH II-177DDC
  • Két sắt VDH VDH II-177DDC
  • Kích thước: 1850 x 9800 x 570 (mm)
    Trọng lượng: 480 (kg)
  • Két sắt VDH VDH II-170DDC
  • Két sắt VDH VDH II-170DDC
  • Kích thước: 1700 x 1000 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 480 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-140
  • Két sắt VDH VDH I-140
  • Kích thước: 1400 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 580 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-120
  • Két sắt VDH VDH I-120
  • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 540 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-80
  • Két sắt VDH VDH I-80
  • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 360 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-50
  • Két sắt VDH VDH I-50
  • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 160 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-160
  • Két sắt VDH VDH S2-160
  • Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
    Trọng lượng: 765 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-140
  • Két sắt VDH VDH S2-140
  • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
    Trọng lượng: 650 (kg)
  • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFESA
  • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFESA
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH K-1500
  • Két sắt VDH VDH K-1500
  • Kích thước: 1930 x 1530 x 985 (mm)
    Trọng lượng: 1500 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-100
  • Két sắt VDH VDH EURO I-100
  • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 420 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-140
  • Két sắt VDH VDH EURO I-140
  • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
    Trọng lượng: 700 (kg)
  • Két sắt VDH KVDH II-160C
  • Két sắt VDH KVDH II-160C
  • Kích thước: 1600 x 720 x 570 (mm)
    Trọng lượng: 310 (kg)
  • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFE
  • Két sắt VDH VDH WEAPONSAFE
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-120
  • Két sắt VDH VDH EURO I-120
  • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 550 (kg)
  • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-40
  • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-40
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-100
  • Két sắt VDH VDH KEYSAFES-100
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH DATA-SAFES100
  • Két sắt VDH VDH DATA-SAFES100
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH DEPOSIT-SAFES2
  • Két sắt VDH VDH DEPOSIT-SAFES2
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-55
  • Két sắt VDH VDH EURO I-55
  • Kích thước: 550 x 500 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 190 (kg)
  • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP2
  • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP2
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP
  • Két sắt VDH VDH kiên cố VSDII-SP
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH SMALLSTRONGDOOR
  • Két sắt VDH VDH SMALLSTRONGDOOR
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH K500
  • Két sắt VDH VDH K500
  • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 500 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K300
  • Két sắt VDH VDH K300
  • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH K250
  • Két sắt VDH VDH K250
  • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 250 (kg)
  • Két sắt VDH VDH GTS-50TOP
  • Két sắt VDH VDH GTS-50TOP
  • Kích thước: 670 x 500 x 420 (mm)
    Trọng lượng: 90 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K110N
  • Két sắt VDH VDH K110N
  • Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 110 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-32
  • Két sắt VDH VDH I-32
  • Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
    Trọng lượng: 100 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-44
  • Két sắt VDH VDH I-44
  • Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
    Trọng lượng: 110 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-35
  • Két sắt VDH VDH S2-35
  • Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
    Trọng lượng: 115 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K80
  • Két sắt VDH VDH K80
  • Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
    Trọng lượng: 80 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-42
  • Két sắt VDH VDH S2-42
  • Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 160 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-50
  • Két sắt VDH VDH S2-50
  • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 140 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K110D
  • Két sắt VDH VDH K110D
  • Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 110 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-55
  • Két sắt VDH VDH I-55
  • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 190 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-55
  • Két sắt VDH VDH S2-55
  • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 170 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K140
  • Két sắt VDH VDH K140
  • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 140 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-65
  • Két sắt VDH VDH I-65
  • Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
    Trọng lượng: 190 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-65
  • Két sắt VDH VDH S2-65
  • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 265 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K200
  • Két sắt VDH VDH K200
  • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 200 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-80
  • Két sắt VDH VDH S2-80
  • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 320 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-100
  • Két sắt VDH VDH S2-100
  • Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 380 (kg)
  • Két sắt VDH VDH S2-120
  • Két sắt VDH VDH S2-120
  • Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 480 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-140BA
  • Két sắt VDH VDH I-140BA
  • Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
    Trọng lượng: 690 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-80
  • Két sắt VDH VDH EURO I-80
  • Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 425 (kg)
  • Két sắt VDH VDH RX-50
  • Két sắt VDH VDH RX-50
  • Kích thước: 801 x 550 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 280 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-90
  • Két sắt VDH VDH EURO I-90
  • Kích thước: 900 x 600 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 475 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-160
  • Két sắt VDH VDH I-160
  • Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
    Trọng lượng: 850 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-130
  • Két sắt VDH VDH EURO I-130
  • Kích thước: 1300 x 650 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 700 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-110
  • Két sắt VDH VDH EURO I-110
  • Kích thước: 1100 x 660 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 600 (kg)
  • Két sắt VDH VDH K-576
  • Két sắt VDH VDH K-576
  • Kích thước: 1850 x 980 x 570 (mm)
    Trọng lượng: 320 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO II-115
  • Két sắt VDH VDH EURO II-115
  • Kích thước: 1150 x 700 x 800 (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO II-95
  • Két sắt VDH VDH EURO II-95
  • Kích thước: 950 x 650 x 750 (mm)
    Trọng lượng: 650 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-150
  • Két sắt VDH VDH EURO I-150
  • Kích thước: 1500 x 700 x 600 (mm)
    Trọng lượng: 850 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO I-65
  • Két sắt VDH VDH EURO I-65
  • Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
    Trọng lượng: 280 (kg)
  • Két sắt VDH VDH 2-170DDB
  • Két sắt VDH VDH 2-170DDB
  • Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
    Trọng lượng: 1020 (kg)
  • Két sắt VDH VDH I-170DDB
  • Két sắt VDH VDH I-170DDB
  • Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
    Trọng lượng: 960 (kg)
  • Két sắt VDH VDH EURO II-135
  • Két sắt VDH VDH EURO II-135
  • Kích thước: 1350 x 700 x 800 (mm)
    Trọng lượng: 900 (kg)
  • Két sắt VDH VDH II-190DDB
  • Két sắt VDH VDH II-190DDB
  • Kích thước: (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X800
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X800
  • Kích thước: 1965 x 1025 x 300 (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X900
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 1800X900
  • Kích thước: 1965 x 1125 x 300 (mm)
    Trọng lượng: (kg)
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 2000X1000
  • Két sắt VDH VDH VSDII - 2000X1000
  • Kích thước: 2165 x 1225 x 350 (mm)
    Trọng lượng: (kg)