CN Tân Bình : 0914 179 220
Hotline HCM : 0917 296 776
Cửa Hàng Cộng hòa : 0917 575 675
CN Quận 6 : 0972 061 097
CN Trường Chinh : 0915 514 334
CN Hà Nội : 0915 222 735
Hotline Hà Nội : 0978 618 977

KÉT SẮT DONG SUNG CÙNG LOẠI

 • - 20 % DS 32C
 • Két sắt Dong Sung DS 32C
 • 2,710,400đ
 • 3,388,000đ
 • Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
  Trọng lượng: 55 (kg)
 • - 20 % DS 32E
 • Két sắt Dong Sung DS 32E
 • 2,886,400đ
 • 3,608,000đ
 • Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
  Trọng lượng: 55 (kg)
 • - 20 % DS 47C
 • Két sắt Dong Sung DS 47C
 • 3,000,800đ
 • 3,751,000đ
 • Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • - 20 % DS 36C
 • Két sắt Dong Sung DS 36C
 • 3,000,800đ
 • 3,751,000đ
 • Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
  Trọng lượng: 65 (kg)
 • - 20 % DS 47E
 • Két sắt Dong Sung DS 47E
 • 3,176,800đ
 • 3,971,000đ
 • Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 70 (kg)
 • - 20 % DS 36E
 • Két sắt Dong Sung DS 36E
 • 3,176,800đ
 • 3,971,000đ
 • Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
  Trọng lượng: 65 (kg)
 • - 20 % DS 50C
 • Két sắt Dong Sung DS 50C
 • 4,046,240đ
 • 5,057,800đ
 • Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
  Trọng lượng: 90 (kg)
 • - 20 % DS 42C
 • Két sắt Dong Sung DS 42C
 • 4,046,240đ
 • 5,057,800đ
 • Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • - 20 % DS 50E
 • Két sắt Dong Sung DS 50E
 • 4,222,240đ
 • 5,277,800đ
 • Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
  Trọng lượng: 90 (kg)
 • - 20 % DS 42E
 • Két sắt Dong Sung DS 42E
 • 4,222,240đ
 • 5,277,800đ
 • Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
  Trọng lượng: 80 (kg)
 • - 20 % DS 55C
 • Két sắt Dong Sung DS 55C
 • 4,549,600đ
 • 5,687,000đ
 • Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
  Trọng lượng: 95 (kg)
 • - 20 % DS 55E
 • Két sắt Dong Sung DS 55E
 • 4,725,600đ
 • 5,907,000đ
 • Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
  Trọng lượng: 95 (kg)
 • - 20 % DS 60C
 • Két sắt Dong Sung DS 60C
 • 5,614,400đ
 • 7,018,000đ
 • Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 120 (kg)
 • - 20 % DS 60E
 • Két sắt Dong Sung DS 60E
 • 5,790,400đ
 • 7,238,000đ
 • Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 120 (kg)
 • - 20 % DS 65C
 • Két sắt Dong Sung DS 65C
 • 5,962,880đ
 • 7,453,600đ
 • Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • - 20 % DS 65E
 • Két sắt Dong Sung DS 65E
 • 6,752,700đ
 • 7,673,600đ
 • Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • - 20 % DS 75C
 • Két sắt Dong Sung DS 75C
 • 7,260,000đ
 • 9,075,000đ
 • Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 160 (kg)
 • - 20 % DS 75E
 • Két sắt Dong Sung DS 75E
 • 7,436,000đ
 • 9,295,000đ
 • Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 160 (kg)
 • - 20 % DS 81C
 • Két sắt Dong Sung DS 81C
 • 7,840,800đ
 • 9,801,000đ
 • Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 170 (kg)
 • - 20 % DS 81E
 • Két sắt Dong Sung DS 81E
 • 8,016,800đ
 • 10,021,000đ
 • Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 170 (kg)
 • - 20 % DS 80CC
 • Két sắt Dong Sung DS 80CC
 • 8,448,000đ
 • 10,560,000đ
 • Kích thước: 820 x 460 x 495 (mm)
  Trọng lượng: 175 (kg)
 • - 20 % DS 85C
 • Két sắt Dong Sung DS 85C
 • 8,808,800đ
 • 11,011,000đ
 • Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • - 20 % DS 85E
 • Két sắt Dong Sung DS 85E
 • 8,984,800đ
 • 11,231,000đ
 • Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • - 20 % DS 95C
 • Két sắt Dong Sung DS 95C
 • 9,486,400đ
 • 11,858,000đ
 • Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • - 20 % DS 95E
 • Két sắt Dong Sung DS 95E
 • 9,662,400đ
 • 12,078,000đ
 • Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • - 20 % DS 105C
 • Két sắt Dong Sung DS 105C
 • 10,454,400đ
 • 13,068,000đ
 • Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
  Trọng lượng: 240 (kg)
 • - 20 % DS 105E
 • Két sắt Dong Sung DS 105E
 • 10,630,400đ
 • 13,288,000đ
 • Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
  Trọng lượng: 240 (kg)
 • - 20 % DS 1050CC
 • Két sắt Dong Sung DS 1050CC
 • 12,584,000đ
 • 15,730,000đ
 • Kích thước: 1030 x 550 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 250 (kg)
 • - 20 % DS 120C
 • Két sắt Dong Sung DS 120C
 • 13,842,400đ
 • 17,303,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
  Trọng lượng: 300 (kg)
 • - 20 % DS 120E
 • Két sắt Dong Sung DS 120E
 • 14,018,400đ
 • 17,523,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
  Trọng lượng: 300 (kg)
 • - 20 % DS 140C
 • Két sắt Dong Sung DS 140C
 • 15,391,200đ
 • 19,239,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
  Trọng lượng: 400 (kg)
 • - 20 % DS 140E
 • Két sắt Dong Sung DS 140E
 • 15,567,200đ
 • 19,459,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
  Trọng lượng: 400 (kg)
 • - 20 % DS 160C
 • Két sắt Dong Sung DS 160C
 • 17,424,000đ
 • 21,780,000đ
 • Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • - 20 % DS 140CC
 • Két sắt Dong Sung DS 140CC
 • 17,520,000đ
 • 21,900,000đ
 • Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
  Trọng lượng: (kg)
 • - 20 % DS 160E
 • Két sắt Dong Sung DS 160E
 • 17,600,000đ
 • 22,000,000đ
 • Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
  Trọng lượng: 480 (kg)
 • - 20 % DS 1600C
 • Két sắt Dong Sung DS 1600C
 • 27,110,400đ
 • 33,880,000đ
 • Kích thước: 1600 x 1000 x 720 (mm)
  Trọng lượng: 700 (kg)
 • - 20 % DS 1700C
 • Két sắt Dong Sung DS 1700C
 • 32,912,000đ
 • 41,140,000đ
 • Kích thước: 1700 x 1110 x 735 (mm)
  Trọng lượng: 810 (kg)
 • - 8 % DSD-850
 • Két sắt Dong Sung DSD-850
 • 12,634,820đ
 • 13,733,500đ
 • Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 205 (kg)
 • DSV 55C
 • Két sắt Dong Sung DSV 55C
 • 5,800,000đ
 • Kích thước: 550 x 420 x 475 (mm)
  Trọng lượng: 100 (kg)
 • DSV 60C
 • Két sắt Dong Sung DSV 60C
 • 7,100,000đ
 • Kích thước: 600 x 460 x 490 (mm)
  Trọng lượng: 110 (kg)
 • DSD-750C
 • Két sắt Dong Sung DSD-750C
 • 12,760,000đ
 • Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 175 (kg)
 • DSD-810C
 • Két sắt Dong Sung DSD-810C
 • 13,200,000đ
 • Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 190 (kg)
 • DSD-950
 • Két sắt Dong Sung DSD-950
 • 14,278,000đ
 • Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
  Trọng lượng: 235 (kg)
 • DSD-1050
 • Két sắt Dong Sung DSD-1050
 • 15,730,000đ
 • Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
  Trọng lượng: 295 (kg)
 • DSD-1200
 • Két sắt Dong Sung DSD-1200
 • 20,328,000đ
 • Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
  Trọng lượng: 350 (kg)

Banner két sắt DongSung

Banner két sắt DongSung