KÉT SẮT BOOIL HÀN QUỐC

 • nhập khẩu BS-C310
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C310
 • 4,400,000đ
 • Kích thước: 310x420x355 (mm)
  Trọng lượng: 37 (kg)
 • nhập khẩu BS-T310
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T310
 • 4,700,000đ
 • Kích thước: 310x420x355 (mm)
  Trọng lượng: 37 (kg)
 • nhập khẩu BS-C360
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C360
 • 5,000,000đ
 • Kích thước: 360x490x425 (mm)
  Trọng lượng: 57 (kg)
 • nhập khẩu BS-C500
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C500
 • 5,200,000đ
 • Kích thước: 500x350x425 (mm)
  Trọng lượng: 57 (kg)
 • nhập khẩu BS-T360
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T360
 • 5,399,000đ
 • Kích thước: 360x490x425 (mm)
  Trọng lượng: 57 (kg)
 • nhập khẩu BS-T500
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T500
 • 5,500,000đ
 • Kích thước: 500x350x425 (mm)
  Trọng lượng: 57 (kg)
 • nhập khẩu BS-C610
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C610
 • 9,200,000đ
 • Kích thước: 610x450x460 (mm)
  Trọng lượng: 85 (kg)
 • nhập khẩu BS-T610
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T610
 • 9,500,000đ
 • Kích thước: 610x450x460 (mm)
  Trọng lượng: 85 (kg)
 • nhập khẩu BS-C670
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C670
 • 10,300,000đ
 • Kích thước: 670x500x470 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • nhập khẩu BS-T670
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T670
 • 10,600,000đ
 • Kích thước: 670x500x470 (mm)
  Trọng lượng: 105 (kg)
 • nhập khẩu BS-T750
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T750
 • 11,600,000đ
 • Kích thước: 750x530x510 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • nhập khẩu BS-C750
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C750
 • 11,600,000đ
 • Kích thước: 750x530x510 (mm)
  Trọng lượng: 140 (kg)
 • nhập khẩu BS-C880
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C880
 • 16,200,000đ
 • Kích thước: 880x590x510 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • nhập khẩu BS-T880
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T880
 • 16,500,000đ
 • Kích thước: 880x590x510 (mm)
  Trọng lượng: 180 (kg)
 • nhập khẩu BS-C1000
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C1000
 • 20,000,000đ
 • Kích thước: 1000x600x535 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • nhập khẩu BS-T1000
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T1000
 • 20,300,000đ
 • Kích thước: 1000x600x535 (mm)
  Trọng lượng: 210 (kg)
 • nhập khẩu BS-C1200
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C1200
 • 25,300,000đ
 • Kích thước: 1200x700x635 (mm)
  Trọng lượng: 270 (kg)
 • nhập khẩu BS-T1200
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T1200
 • 25,600,000đ
 • Kích thước: 1200x700x635 (mm)
  Trọng lượng: 270 (kg)
 • nhập khẩu BS-C1400
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-C1400
 • 31,900,000đ
 • Kích thước: 1400x700x635 (mm)
  Trọng lượng: 335 (kg)
 • nhập khẩu BS-T1400
 • Két sắt Booil Hàn Quốc nhập khẩu BS-T1400
 • 32,300,000đ
 • Kích thước: 1400x700x635 (mm)
  Trọng lượng: 335 (kg)